Succesful mettings of Eritrean Organizations In Italy

0
881

dsc_0055

 

ኣካየድቲ ኤርትራውያን ውድባት ኣብ ኢጣልያ    

 መንፈቓዊ ገምጋም ኣካይዶም

                                                                                                                                          

ካብ 15 ከተማታት ኢጣልያ ወኪሎም ዝመጹ ኣካየድቲ ኣካላት  ኤርትራውያን ውድባት: ብዕለት 03-04/12/2016 ኣብ ከተማ ፊረንሰ መንፈቓዊ ገምጋም ስራሕ ኣካይዶም።

ኣደመንበር ማሕበረኮም ከተማ ፊረንሰ ወ/ሮ ሩት ክንፈ ነቲ ኣኼባ ብዝክረ ስውኣት ድሕሪ ምኽፋታ: ንተኻፈልቲ እንቓዕ ብድሓን መጽኣኹም ድሕሪ ምባላ ኣብ ፊረንሰ ከምዚ ዝበለ ኣገዳሲ ኣኼባ ንኽካየድ ብምውሳንኩም ብስም ኩሎም ኣባላት ማሕበረ/ኮም ፊረንሰን ከባቢኣን ምስጋና ኣቕሪባ።

ቀጺሉ ሓላፊ ህዝባውን ኮማውን ጉዳያት ኣብ ኢጣልያ: ናይ ዝሓለፈ 6 ወርሒ ተሓንጺጹ ዝነበረ መደብ ስራሕ መእተዊ ድሕሪ ምግባር ንክልተ መዓልቲ ተታሒዙ ዘሎ መደብ ዕዮን ዛዕባን ንተኻፈልቲ ብምሕባር ኣኼባ ብወግዒ ድሕሪ ምኽፋቱ: ከም ቅድመ ስራሕ ንህሉው ኩነታት ሃገርና ዝምልከት መብርሂ ንኽህቦም ንኽቡር ኣምባሳደር ፍስሓጽዮን ጴጥሮስ ኣብ መድርኽ ዓዲምዎ።

ኣምባሳደር ፍስሓጽዮን ንእዋናዊ ኩነታት ኣመልኪቱ ኣብ ሃገር ዝካየድ ዘሎ መደብ ልምዓትን ኣብ ፖሎቲካውን ዲፕሎማስያዊ መኸተን ዝካየዱ ዘለዉ መደባትን ዝርከቡ ዘለዉ ዓወታትን ዘጋጥሙ ብድሆታትን ብሰፊሑ መብርሂ ሂቡ። ንዝቐረበሉ ሕቶታት ውን ኣዕጋቢ መልሲ ሂቡሉ።

ቀጺሉ ናይ 6 ወርሒ መደብ ስራሕ ብኣካየድቲ ኣካላት ናይ ነፍስወከፍ ውዳቤ ብደረጃ ሃገር (ኢጣልያ) ከምኡውን ኮሚተ ሚድያን ዲፕሎማስን: ዝተጠቓለለ ጸብጻብ በብተራ ቀሪቡ።

 ብመሰረት ብኣካየድቲ ኣካላት ኢጣልያ ዝቐረቡ ጸብጻባት ናይ ዝሓለፉ 6 ወርሒ መደብ ስራሕ ኣብ ትግባረ ዝወዓሉን ዝተተግበሩን ዝነበሩ ብልጫታትን ድኽመታትን ብዝርዝር ድሕሪ ምዝታይ: እቲ ብሉጽ ስራሕ ክዕቀብን ክሕይልን እቲ ድኻማትን ጉድለታትን ከኣ ክመሓየሽ ናብ ዘተን ክትዕን ወሪዱ: ኣብ ነፍስወከፍ ኣርእስቲ ሰፊሕ ክትዕን ሕቶን ሃናጺ ርእይቶታትን ተኻይድሉ። ቀጺሉ ሓላፊ ህ/ኮ/ጉ ኣብ ቀዳማይ ፍርቂ ዓመት 2017 ክትግበሩ ዘለዎም ናይ 6 ወርሒ መደብ ስራሕ ናይ ነፍስወከፍ ውዳቤ ብዝርዝርን ብጽሑፍን ኣቕሪቡ። ንስም ኤርትራ ንምድዋን ብዝተፈላለዩ ጋዜጠኛታት ኣብ ሶሻል ሜድያ ዝጽሓፍ ዝነበረ ጸለመታት ብኮሚተ ሜድያ ንምፍሻሉ ኣብ ዝተገብረ ሓያል ግብረመልሲ ብዙሕ ዓወታት ከም ዝተረኽቦን እቲ ብቐጻሊ ዝጸሓፍ ዝነበረ ጸለመ ይቕህም ከም ዘሎ ተገምጊሙ ኣብ ህዝባዊ ዲፕሎማስያዊ ጽቡቕ ዓወታት ከም ዝተመዝገበ ብምግጋም ኣብ ዝመጽእ ብዝሓየለ ንኽስርሓሉ ምብውሳን ቀዳማይ መዓልቲ በዚ ተዛዚሙ።  

 ኣብ ካልኣይ መዓልቲ: ዕለት 04/12/2016

ንቆንስላዊ ጉዳያት ብፍላይ ከኣ ንሓዲሽ ወረቐት መንነትን ቅጥዕታቱን ብዝምልከት: ቀዳማይ ጽሓፊ ኣብ ኤምባሲ ኣቶ ሃይለ ዑቕባዝጊ   ኣካየድቲ ኣካላት ኣብ ቦትኦም ተመሊሶም ንህዝቢ ከመሓላልፍሉ ዘለዎም ሓበሬታታት ሰፊሕ መብርሂ ንሓለፍቲ ውዳቤታት ሂቡ።

ኣብ መዛዘሚ ኣምባሳደር ፍስሓጼዮን ንክልተ መዓልቲ ዝተኻየደ ስራሕ ድሕሪ ምክትታል: ንዝነበሩ ብልጫታትን ሕጽረታትን ብምምዝዛን:  ንኣሰራርሓናን ኣወዳድባናን ዝያዳ ከጽፍፍን ከሐይልን ዝኽእል ሓሳባትን ምኽርን ኣቕሪቡ ንተሓጺጾም ዘለዉ ናይ መደባት ስራሕ ብዕቱብ ክንነጥፈሎም ተላብዩ።

ኣብ መጨረሽታ ኣገደስቲ ውሳኔታት ብምሕላፍ: ድሕሪ 6 ወርሒ መጻኢ ገምጋም ዝካየደሉ ኣኼባ ኣብ መጀመርታ ወርሕ ሰነ 2017 ኣብ ከተማ ሚላኖ ክኸውን ብምሕላፍ: መንፈቓዊ ዋዕላና ብዓወት ተዛዚሙ።

ብዕለት 04/12/2016 ኣብ ሰዓታት ድ.ቀ ኣምባሳደር ፍስሓጽዮን ጴጥሮስ: ካብ ኣውራጃ ቶስካና ካብ ብዙሓት ዝተፈላለያ ከተማታት (ፊረንሰ – ፕራቶ – ፒዛ – ፒስቶያ – ሉካ – ሊቮርኖ) ዝመጹ ኤርትራውያን ሰፍሕ ህዝባዊ ሰሚናር ኣቕሪቡ። ኣምባሳደር ኣብ መግለጺኡ: ኤርትራ ካብ ግዜ ናጽነት ጀሚራ: ማሕበራዊ ፍትሒ ንምርግጋጽ: ድኽነት ንምውጋድ መነባብሮ ህዝቢ ንምምሕያሽ: ኤርትራ ብመግቢ ነብሳ ንኽትኽእል ኣብ ልምዓት ህንጻን ከተካይዶ ዝጸንሐትን ዘላን: ኣብ ትምህርቲ ሕክምና ዝስተን ንሕርሻ ዝኸውንን ምኽዛን ማይን ተሰሪሖም ዘለዉ ዲጋታትን ሓጽብን: ዓበይቲ ዓወታት ኣመዝጊባ ንዝመጽእ ብሩህ መጻኢ ተማዕዱ ከም ዘላ ሰፊሕ ትንታነ ሂቡ። ቀጺሉ ኣብ ዲፕሎምስያውን ፖሎቲካውን መዳይ: ዝተኻየዱ ዓበይቲ ንጥፈታት ብምግላጽ: ንኹሉ ዘጋጥመና ተጻብኦታት በዲህና ብዙሕ ዓወታት ተመዝጊቡ’ካ እንተሎ: ጸላእትና ጨሪሾም ክሳብ ዝሰዓሩ ክንዛነ ከም ዘይብልና ተገንዚብና ብዝሓየለ ንሰርሕ ከምዘለና ኣስሚርሉ። ኣብ መጨረሽታ ካብ ህዝቢ ንዝቐረቡ ሕቶታት ብምምላሽ: ሰሚናር ብዓወት ተዛዚሙ።  

                                                                                                          ዓወት ንሓፋሽ !!

                                                                                              ሜድያ – ኢጣልያ

mediacomunitaeritrea.it

 

 

 

 

ኣካየድቲ ኤርትራውያን ውድባት ኣብ ኢጣልያ dsc_0004 dsc_0021 dsc_0037 dsc_0041 dsc_0052 dsc_0055 dsc_0060 dsc_0085 dsc_0098 dsc_0103 dsc_0108 dsc_0003 dsc_0016 dsc_0021 dsc_0022 dsc_0101 dsc_0184 dsc_0138 

 

 

ኣካየድቲ ኤርትራውያን ውድባት ኣብ ኢጣልያ  

መንፈቓዊ  ገምጋም ኣካይዶም

                                                                                            ፊረንሰ 03-04 ታሕሳስ 2016

 

ኣካየድቲ ኣርባዕቲአን ኤርትራውያን ውድባት ኣብ ኢጣልያ: (ህ.ግ.ደ.ፍ – ሃማደኤ – መንእሰያት ህ.ግ.ደ.ፍ YPFDJ – ማሕበረ/ኮም ከምኡውን ሜድያ ኮሙኒታ ኢጣልያ – ብዕለት 03-04/12/2016 ኣብ ፊረንሰ ኣብ ዘካየድናዮ መንፈቓዊ ገምጋም ስራሕ: እዚ ዝስዕብ ውሳኔታት ነሕልፍ።

  • ብመሰረት ኣብ ዝሓለፉ መደባት ስራሕ ዝገበርናዮ ገምጋም ንጥፈታትና ኣብ ኩሉ መዳያት ዘመዝገብናዮም ዓወታትን ዝነበሩና ድኽመታትን ብደቒቕ ድሕሪ ምርኣይ: ናይ 2017 ዝተሓንጸጹ መደባት ንምዕዋት ውጥን ንትግባረ ብትግሃት ከም እንሰርሕ ቃል ንኣቱ።

 

  • ምውሓስን ምህናጽን ሃገር ናይ ወለዶታት ሕቶ ስለ ዝኾነ፤ ተካእቲ ወለዶ ኣብ ምህናጽን ኣብ ምውራራስን ዓቢ ብድሆ ይጽበየና ከም ዘሎ ብምግንዛብ ንመንእሰያትና ንምጥርናፎምን ንምብርትዖምን ኣበርቲዕና ከም ክንሰርሕ ነረጋግጽ።

 

  • መንግስቲ ኤርትራ ድኽነት ንምውጋድን ማሕበራዊ ፍትሒ ንምርግጋጽ ኣብ መላእ ኤርትራ ናብራ ህዝቢ ንምምሕያሽ ዘካይዶ ዘሎ ሓያል ናይ ልምዓት መደባት እናሞጎስና: ክሳብ መጨረሽታ ኣብ ጎድኑ ኮንና ኩሉ ዝከኣለና ከነበርክት ምኻና ቃልና ነሕድስ።

 

 

  • መንግስትን ህዝብን ኣብ ውሽጥን ኣብ ወጻእን ዘካየድዎን ዝቕጽልዎን ዘለዉ ዲፕሎማስያውን ህዝባውን መኸተ: ብተመዝጊቦም ዘለዉ ዓወታት ፍናን እናተሰምዓና ክሳብ ጨሪሶም ዝስዓሩ ቃልስና ብዝሓየለ ከም እንቕጽል ነረጋግጽ።

 

  • ኣህጉራዊ ሕጊ ብምጥሓስ ብወያነ ተወሪሩ ዘሎ መሬትና ብዘይቅድመ ኩነት ክልቀቕ: ናይ ኣልጀርስ ውዕል ኣብ ግብሪ ክትርጎም ውድብ ሕቡራት ሃገራትን ሕብረት ኣፍሪቓን ካልኦት ኣብቲ ዝተውሃበ ብይን ዝፈረሙ ኣውሓስትን ሓላፍነቶም ክስከሙን ኣብ ዞባ ቅርኒ ኣፍሪቓ ጠንቂ ዘይምርግጋእ ኮይኑ ዘሎ ስርዓት ጃንዳ ወያነ ብሕጊ ክኸይድ ከገድድዎን እናጸውዓና: መሬትና ክሳብ ሓራ ዝኸውን ቃልስና ብዝልዓለ ክቕጽል ምኻኑ ነረጋግጽ።

 

 

  • መንግስቲ ኤርትራን ህዝባዊ ግንባርን ንሰብኣዊ ክብርን መሰላትን ዜጋታቱ (ደቂሰባትን) ዝተቓለሰን ደው ዝበለን ውድብን መንግስትን ምኻኑ ብምእማን: በቲ ዕርቓኑ ዝወጸን ዝተሰዓረን ኣጻራይ ኮሚሽን ንሰብኣዊ መሰላት (COIE) ዝቐረበ ኣብ ባይታ ዘየለ ውጹእ ሓሶታት ዝመልአ ጸብጻብ ፖሎቲካዊ ኣጀንዳ ዝደረኾ ንኤርትራ ንምጉዳእ ዝተምሃዘ ብምኻኑ ኣጥቢቕና እናኾነንና: ውዲታቶም ፈጺሙ ክሳብ ዝስዓር ከኣ ቓልስናን ጽንዓትናን ብዝተዓጻጸፈ ይቕጽል።

 

  • ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝተበየነ መርትዖታት ዘይተረኽቦ እገዳ: መታን ንኸይልዓል ንኤርትራ ብቑጠባ ንምድኻም: ብጸቕጢ ኣመሪካን ኮራኩሩን ዝግበር ዘሎ ዓመት ዓመት ምንዋሕ እናኾነንና ቀልጢፉ ንኽልዓል ሕቡራት ሃገራት ሓላፍነቱ ክስከም ንጽውዕ።

 

  • ድሑርን ፈላላይን ፖሊሲ ዝኽተል ጨካኒ ስርዓት ወያነ: ኣብ ልዕሊ ህዝብታት ኢትዮጵያ ዘውርዶ ዘሎ ግፍዕን መቕተልትን ማእሰርትን (Genocide) እናኾነንና: ህዝብን ውድባትን ንመሰሎም ሓርነቶምን ዘካየድዎ ዘለዉ ቓልሲ ብሞራል ንድግፎም።

                                                                                  ዘልኣለማዊ ዝኽሪ ንስውኣትና !!

 

dsc_0184 dsc_0171 dsc_0138 dsc_0101 dsc_0055 dsc_0022 dsc_0021 dsc_0016 dsc_0003 dsc_0108 dsc_0103 dsc_0098 dsc_0085 dsc_0060 dsc_0055 dsc_0052 dsc_0041 dsc_0037 dsc_0021

 

LEAVE A REPLY